SHINKA Clarence Street, Sydney
SHINKA Dymocks BLDG, Sydney
SHINKA Castlereagh St, Sydney
SHINKA The Galeries, Sydney
SHINKA Imperial Hotel Plaza, Tokyo
SHINKA Roppongi, Tokyo
SHINKA Azabu-Juban, Tokyo

The Galeries, Sydney
Australia

Dymocks BLDG, Sydney
Australia